ייפוי כוח מתמשך הוא כלי די חדש במדינת ישראל המאפשר לעצב את עתידו של האדם ולשלוט בו במצבים ובתקופות בהם בפועל אין לו שליטה.                     ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבוע כיצד ינוהלו נכסיו, ענייניו הרפואיים והאישיים, בשלב בו לא יהיה צלול מסיבות שונות, כגון מחלה, תאונה, דמנציה, ולא ע”י מינוי אפוטרופוס מטעם בית משפט בו מחליטים בשבילנו מי ינהל אותנו.

כל זאת בהתאם להשקפותיו, לאמונותיו ולרצונותיו של הלקוח.

משרד עו”ד יוסופוב-יצחק ושות’ הוסמך לערוך יפויי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון מטעם משרד המשפטים.